zondag 11 mei 2014

Round robin - 3 - Geloof


Gelovig ben ik opgevoed, wat ben ik dankbaar dat ik bij gelovige ouders ben opgevoed.
Mijn ouders hebben me bij Zijn Woord opgevoed, de Bijbel ging elke dag open, elke zondag gingen we twee keer naar de kerk om Zijn Woord te horen. Elke zondagmiddag na het eten spraken we met het hele gezin over de preek die we in de morgendienst gehoord hadden. We zongen psalmen aan tafel. 

Ook nu ik getrouwd ben staat de Bijbel centraal, we beginnen de dag met God en we eindigen samen de dag met God. Samen praten we over Zijn Woord.

Omdat het een heel belangrijk deel van mijn leven is, komt ook dit in mijn boekje te staan.

Wat geloven wij?

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen. Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.

Toch laat God Zijn liefde blijken door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar de aarde te zenden en voor in zonde gevallen mensen de verhouding met Hem te herstellen. Op grond van Zijn vrijwillig lijden en sterven als Borg kunnen zondaren van hun zondeschuld en zondelast worden bevrijd en tot ware gelovigen worden gemaakt.

Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. Zo schept God in hen een nieuw geestelijk leven om tot Zijn eer te leven. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen loven. Buiten Christus moet een mens verloren gaan. Het is dus noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen.

Vooral in de Psalmen kunnen we lezen wat het geloof van Gods kinderen inhoudt. Zowel de hoogte- als dieptepunten uit het geestelijk leven worden hierin bezongen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten